Manfil 75 WG

Manfil 75 WG on kontaktne kaitseva toimega fungitsiid kartulil ja tomatil (avamaal) lehemädaniku, õuntel kärntõve ja viinamarjal ebajahukaste tõrjeks

Manfil 75 WG on etüleen-bis-di-tiokarbamaadi (EBDC) rühma kuuluv kaitsva toimega fungitsiid.

Pritsida enne haigusnähtude ilmnemist. Kui haigus on juba lööbinud, peab selle kõrvaldamiseks kasutama muud sobivat fungitsiidi.

Üldine informatsioon

Registreerimise number
464

Toimeaine
Mankotseeb 750 g/kg

Preparaadi vorm
Vees dispergeeruvad graanulid