Rapsan Plus SC

Süsteemse toimega mullaherbitsiid tali- ja suvirapsil ning tali- ja suvirüpsil umbrohutõrjeks

Rapsan Plus SC on peamiselt mullas toimiv tärkamiseelne herbitsiid, kuid võib ka kasutada kohe pärast kultuuri ja/või umbrohtude tärkamist. Sisaldab kahte toimeainet metasakloor ja kvinmerak.

Üldine informatsioon

Registreerimise number
00710

Toimeaine
Metasaklool 333 g/l,
Kvinmerak 83 g/l

Preparaadi vorm
Suspensioonikontsentraat