Shirlan 500 SC

Fungitsiid kartuli-lehemädaniku tõrjeks ja mugulate pruunmädanikku nakatumise vältimiseks

Shirlan 500 SC on kaitsev kontaktse toimega preparaat.

Esimest korda tuleb Shirlan 500 SC-ga pritsida, kui ilm on haiguse levikuks soodne, HILJEMALT ENNE kartulitaimede kokkukasvamist vagudes.

Üldine informatsioon

Registreerimise number
216

Toimeaine
Fluasinaam 500 g/l

Preparaadi vorm
Suspensioonikontsentraat