Silwet Gold

Silwet Gold lisamine pritsimislahusele parandab märgavust ja vähendab vahutamist

  • Pritsimistöö teostamise aja, tööoote ja ooteaja valikul lähtuda kasutatava pestitsiidi etiketil toodust.
  • Silwet Goldi võib kasutada kuni 3 korda hooajal.
  • Soovitav pritsimislahuse reaktsiooni vahemik on pH 5–8. Sobiva reaktsiooniga pritsimislahust võib kasutada kuni 24 tunni jooksul valmistamisest. Soovitavast vahemikust välja jääva reaktsiooniga lahus kasutada ära kohe peale valmistamist.

Üldine informatsioon

Registreerimise number

Toimeaine

Preparaadi vorm